Kekemelikte Artış – Azalış

Kekemelikte Artış – Azalış

Konuşan kişinin ruhsal gerilimi konuşmayı olumsuz yönde etkiler. Çocuk sıkıntılı, heyecanlı, endişeli, öfkeli olduğu durumlarda daha fazla tutulabilir. Dinleyicinin gerginliği, sabırsızlığı ve sıkıntısı da çocuğunun normal konuşmasının akışını etkiler. Bu nedenle kekemeliği olan çocuklar konuşurken onu dinleyen anne babaların sabırlı olmaları gergin gözükmemeleri önemlidir.