Bireyin bilgi edinme, zihinsel yeteneklerini ilgi, tutum, davranış ve değerlerini  geliştirmesi, olaylar ve ilişki biçimleri karşısında tavırlar ve beceriler sergilemesi -en tabi hakkıdır. Elbette ki bireyin bu yönleriyle ilgili ihtiyaçlarının karşılanmasına ait temel görev eğitime ve onu sağlama sorumluluğu taşıyan eğitim kurumlarına düşer. İnsan, konuşmak, sevmek-sevilmek, paylaşmak ister. Sevdiği, üzüldüğü, ilgisiz kaldığı anlar olur. Yine farklı alanlarda farklı yetenekleri vardır. İnsanların her ne kadar belirtmeye çalıştığımız bu konularda gelişim sağlayabileceği düşünülebilse de; bunları belli bir işlem ve geliştirme faaliyeti ile hızlandırması zorunludur. Bu yönüyle eğitim; insanın ferdi özelliklerini geliştirmek işlemidir. İnsanı ilerdeki yaşamına hazırlar. Ve yine eğitim gerekli olan bilgi beceri ve davranışları elde etmesinde en önemli etmenlerden birisi olma özelliğini taşır. Bu yönleriyle eğitim, bireysel gelişme sürecinde ana ögelerden birisi olarak karşımıza çıkar. Bu gelişme ve bireysel değişmeyle beraber kazandırılan kalite ve olgunluğa sahip kişilerden oluşan toplumda gelişme ve değişme kaçınılmaz olur. Bu nedenle eğitim, hem bireysel gelişme ve değişmenin kaçınılmaz unsuru özelliğini taşırken aynı zamanda toplumsal bir yanı da ifade eder.

 

Bireyin bilgi edinme, zihinsel yeteneklerini (cognitif alan) ilgi, tutum, davranış ve değerlerini (affectif alan) geliştirmesi, olaylar ve ilişki biçimleri karşısında tavırlar ve beceriler(psycho-motor) sergilemesi -en tabi hakkıdır. Elbette ki bireyin bu yönleriyle ilgili ihtiyaçlarının karşılanmasına ait temel görev eğitime ve onu sağlama sorumluluğu taşıyan eğitim kurumlarına düşer. İnsan, konuşmak, sevmek-sevilmek, paylaşmak ister. Sevdiği, üzüldüğü, ilgisiz kaldığı anlar olur. Yine farklı alanlarda farklı yetenekleri vardır. İnsanların her ne kadar belirtmeye çalıştığımız bu konularda gelişim sağlayabileceği düşünülebilse de; bunları belli bir işlem ve geliştirme faaliyeti ile hızlandırması zorunludur. Bu yönüyle eğitim; insanın ferdi özelliklerini geliştirmek işlemidir. İnsanı ilerdeki yaşamına hazırlar. Ve yine eğitim gerekli olan bilgi beceri ve davranışları elde etmesinde en önemli etmenlerden birisi olma özelliğini taşır. Bu yönleriyle eğitim, bireysel gelişme sürecinde ana ögelerden birisi olarak karşımıza çıkar. Bu gelişme ve bireysel değişmeyle beraber kazandırılan kalite ve olgunluğa sahip kişilerden oluşan toplumda gelişme ve değişme kaçınılmaz olur. Bu nedenle eğitim, hem bireysel gelişme ve değişmenin kaçınılmaz unsuru özelliğini taşırken aynı zamanda toplumsal bir yanı da ifade eder.

Bireyin bilgi edinme, zihinsel yeteneklerini (cognitif alan) ilgi, tutum, davranış ve değerlerini (affectif alan) geliştirmesi, olaylar ve ilişki biçimleri karşısında tavırlar ve beceriler(psycho-motor) sergilemesi -en tabi hakkıdır. Elbette ki bireyin bu yönleriyle ilgili ihtiyaçlarının karşılanmasına ait temel görev eğitime ve onu sağlama sorumluluğu taşıyan eğitim kurumlarına düşer. İnsan, konuşmak, sevmek-sevilmek, paylaşmak ister. Sevdiği, üzüldüğü, ilgisiz kaldığı anlar olur. Yine farklı alanlarda farklı yetenekleri vardır. İnsanların her ne kadar belirtmeye çalıştığımız bu konularda gelişim sağlayabileceği düşünülebilse de; bunları belli bir işlem ve geliştirme faaliyeti ile hızlandırması zorunludur. Bu yönüyle eğitim; insanın ferdi özelliklerini geliştirmek işlemidir. İnsanı ilerdeki yaşamına hazırlar. Ve yine eğitim gerekli olan bilgi beceri ve davranışları elde etmesinde en önemli etmenlerden birisi olma özelliğini taşır. Bu yönleriyle eğitim, bireysel gelişme sürecinde ana ögelerden birisi olarak karşımıza çıkar. Bu gelişme ve bireysel değişmeyle beraber kazandırılan kalite ve olgunluğa sahip kişilerden oluşan toplumda gelişme ve değişme kaçınılmaz olur. Bu nedenle eğitim, hem bireysel gelişme ve değişmenin kaçınılmaz unsuru özelliğini taşırken aynı zamanda toplumsal bir yanı da ifade eder.

Bireyin bilgi edinme, zihinsel yeteneklerini (cognitif alan) ilgi, tutum, davranış ve değerlerini (affectif alan) geliştirmesi, olaylar ve ilişki biçimleri karşısında tavırlar ve beceriler(psycho-motor) sergilemesi -en tabi hakkıdır. Elbette ki bireyin bu yönleriyle ilgili ihtiyaçlarının karşılanmasına ait temel görev eğitime ve onu sağlama sorumluluğu taşıyan eğitim kurumlarına düşer. İnsan, konuşmak, sevmek-sevilmek, paylaşmak ister. Sevdiği, üzüldüğü, ilgisiz kaldığı anlar olur. Yine farklı alanlarda farklı yetenekleri vardır. İnsanların her ne kadar belirtmeye çalıştığımız bu konularda gelişim sağlayabileceği düşünülebilse de; bunları belli bir işlem ve geliştirme faaliyeti ile hızlandırması zorunludur. Bu yönüyle eğitim; insanın ferdi özelliklerini geliştirmek işlemidir. İnsanı ilerdeki yaşamına hazırlar. Ve yine eğitim gerekli olan bilgi beceri ve davranışları elde etmesinde en önemli etmenlerden birisi olma özelliğini taşır. Bu yönleriyle eğitim, bireysel gelişme sürecinde ana ögelerden birisi olarak karşımıza çıkar. Bu gelişme ve bireysel değişmeyle beraber kazandırılan kalite ve olgunluğa sahip kişilerden oluşan toplumda gelişme ve değişme kaçınılmaz olur. Bu nedenle eğitim, hem bireysel gelişme ve değişmenin kaçınılmaz unsuru özelliğini taşırken aynı zamanda toplumsal bir yanı da ifade eder.

Questions & Answers

Bireyin bilgi edinme, zihinsel yeteneklerini (cognitif alan) ilgi, tutum, davranış ve değerlerini (affectif alan) geliştirmesi, olaylar ve ilişki biçimleri karşısında tavırlar ve beceriler(psycho-motor) sergilemesi -en tabi hakkıdır. Elbette ki bireyin bu yönleriyle ilgili ihtiyaçlarının karşılanmasına ait temel görev eğitime ve onu sağlama sorumluluğu taşıyan eğitim kurumlarına düşer. İnsan, konuşmak, sevmek-sevilmek, paylaşmak ister. Sevdiği, üzüldüğü, ilgisiz kaldığı anlar olur. Yine farklı alanlarda farklı yetenekleri vardır. İnsanların her ne kadar belirtmeye çalıştığımız bu konularda gelişim sağlayabileceği düşünülebilse de; bunları belli bir işlem ve geliştirme faaliyeti ile hızlandırması zorunludur. Bu yönüyle eğitim; insanın ferdi özelliklerini geliştirmek işlemidir. İnsanı ilerdeki yaşamına hazırlar. Ve yine eğitim gerekli olan bilgi beceri ve davranışları elde etmesinde en önemli etmenlerden birisi olma özelliğini taşır. Bu yönleriyle eğitim, bireysel gelişme sürecinde ana ögelerden birisi olarak karşımıza çıkar. Bu gelişme ve bireysel değişmeyle beraber kazandırılan kalite ve olgunluğa sahip kişilerden oluşan toplumda gelişme ve değişme kaçınılmaz olur. Bu nedenle eğitim, hem bireysel gelişme ve değişmenin kaçınılmaz unsuru özelliğini taşırken aynı zamanda toplumsal bir yanı da ifade eder.
Bireyin bilgi edinme, zihinsel yeteneklerini (cognitif alan) ilgi, tutum, davranış ve değerlerini (affectif alan) geliştirmesi, olaylar ve ilişki biçimleri karşısında tavırlar ve beceriler(psycho-motor) sergilemesi -en tabi hakkıdır. Elbette ki bireyin bu yönleriyle ilgili ihtiyaçlarının karşılanmasına ait temel görev eğitime ve onu sağlama sorumluluğu taşıyan eğitim kurumlarına düşer. İnsan, konuşmak, sevmek-sevilmek, paylaşmak ister. Sevdiği, üzüldüğü, ilgisiz kaldığı anlar olur. Yine farklı alanlarda farklı yetenekleri vardır. İnsanların her ne kadar belirtmeye çalıştığımız bu konularda gelişim sağlayabileceği düşünülebilse de; bunları belli bir işlem ve geliştirme faaliyeti ile hızlandırması zorunludur. Bu yönüyle eğitim; insanın ferdi özelliklerini geliştirmek işlemidir. İnsanı ilerdeki yaşamına hazırlar. Ve yine eğitim gerekli olan bilgi beceri ve davranışları elde etmesinde en önemli etmenlerden birisi olma özelliğini taşır. Bu yönleriyle eğitim, bireysel gelişme sürecinde ana ögelerden birisi olarak karşımıza çıkar. Bu gelişme ve bireysel değişmeyle beraber kazandırılan kalite ve olgunluğa sahip kişilerden oluşan toplumda gelişme ve değişme kaçınılmaz olur. Bu nedenle eğitim, hem bireysel gelişme ve değişmenin kaçınılmaz unsuru özelliğini taşırken aynı zamanda toplumsal bir yanı da ifade eder.
Bireyin bilgi edinme, zihinsel yeteneklerini (cognitif alan) ilgi, tutum, davranış ve değerlerini (affectif alan) geliştirmesi, olaylar ve ilişki biçimleri karşısında tavırlar ve beceriler(psycho-motor) sergilemesi -en tabi hakkıdır. Elbette ki bireyin bu yönleriyle ilgili ihtiyaçlarının karşılanmasına ait temel görev eğitime ve onu sağlama sorumluluğu taşıyan eğitim kurumlarına düşer. İnsan, konuşmak, sevmek-sevilmek, paylaşmak ister. Sevdiği, üzüldüğü, ilgisiz kaldığı anlar olur. Yine farklı alanlarda farklı yetenekleri vardır. İnsanların her ne kadar belirtmeye çalıştığımız bu konularda gelişim sağlayabileceği düşünülebilse de; bunları belli bir işlem ve geliştirme faaliyeti ile hızlandırması zorunludur. Bu yönüyle eğitim; insanın ferdi özelliklerini geliştirmek işlemidir. İnsanı ilerdeki yaşamına hazırlar. Ve yine eğitim gerekli olan bilgi beceri ve davranışları elde etmesinde en önemli etmenlerden birisi olma özelliğini taşır. Bu yönleriyle eğitim, bireysel gelişme sürecinde ana ögelerden birisi olarak karşımıza çıkar. Bu gelişme ve bireysel değişmeyle beraber kazandırılan kalite ve olgunluğa sahip kişilerden oluşan toplumda gelişme ve değişme kaçınılmaz olur. Bu nedenle eğitim, hem bireysel gelişme ve değişmenin kaçınılmaz unsuru özelliğini taşırken aynı zamanda toplumsal bir yanı da ifade eder.