Çocuklarda Sosyal Beceri

Çocuklarda Sosyal Beceri

Çocuklar ve gençler için sosyal becerileri edinmek hayati önem taşır. Bu dönemde arkadaşlık becerilerini edinemeyen bireyler yetişkinlikte de büyük sıkıntılar yaşarlar. Çocuklar ve ergenlerde arkadaş edinememe dışlanmaya neden olabilir. Gruba dahil edilmeyen çocuk ve gençler, kendilerine bir arkadaş çevresi edinmek için kendilerine zarar verici davranışlar sergileyebilirler. Yalnızlık, çocuk ve gençlerin öz güvenini ciddi bir biçimde zedeler. Yalnız kalan, bir gruba giremeyen çocuk ve gençlerin akran zorbalığına uğrama riski de artar.