Özgül Öğrenme Güçlüğü

Özgül Öğrenme Güçlüğü

Özgül Öğrenme Güçlüğü / Bozukluğu farklı birkaç bozukluktan oluşmaktadır. Bunlar okuma güçlüğü (disleksi), yazma güçlüğü (disgrafi) ve matematik güçlüğüdür (diskalkuli). Sıklıkla bu durumlar beraber görülürler. Tanıma göre sıklık değişmekle birlikte bu bozuklukların ilkokul çocuklarında sıklığın %5 – 7 olduğu tahmin edilmektedir. Bu oran, Türkçe okuma İngilizce okumadan daha kolay olduğu için Türkiye’de biraz daha düşük […]

Read more
Özel Öğrenme Güçlüğü Nedir, Ne Değildir?

Özel Öğrenme Güçlüğü Nedir, Ne Değildir?

Yazılı ve sözlü dili anlamak ya da kullanabilmek için gerekli olan bilgi alma süreçlerinden birinde ya da birkaçında ortaya çıkan ve dinleme, konuşma, okuma, yazma, heceleme dikkati yoğunlaştırma ya da matematiksel işlemleri yapmada yetersizlikler nedeniyle bireyin eğitim performansının ve sosyal uyumunun olumsuz etkilenmesidir. Özel öğrenme güçlüğü zihinsel yetersizlikten kaynaklanmaz. Toplumda bilinenin aksine bu bireylerin zekası […]

Read more
Disleksi Nedir?

Disleksi Nedir?

Disleksi, her beş çocuktan birini etkileyen ve her kültürde, ırkta ve sosyo-ekonomik düzeyde görülen bir öğrenme sorunudur. En geniş anlamıyla disleksi, akıcı okuma ve okuduğunu anlama sorunuyla kendisini gösteren nörolojik temelli bir öğrenme güçlüğüdür. Disleksinin temelinde sesleri fark etme, çözümleme, harfe dönüştürme, işitsel kısa süreli bellek vehızlı isimlendirme sorunları vardır.

Read more