Ayrılık Kaygısı

Ayrılık Kaygısı

Ayrılma bunaltısı yaşayan çocuklar genellikle iç ilişkileri çok yakın ve yoğun ailelerden gelir. Aile bireyleri içinde başka bunaltı(kaygı) bozukluğu (panik halleri, saplantılar ve sosyal fobi) olan kişiler de vardır. Telaşlı, endişeli, kaygılı, tedirgin ve korkuları olan bireylerden oluşan aile yapısı çocukta ayrılma bunaltısı oluşturma açısından risk taşır.